Healing of te wel Heel worden.

In de praktijk “In Verbinding” worden diverse methodes van healing toegepast die gebaseerd zijn op onderstaand principe: De cliënt wordt vanuit onvoorwaardelijke liefde benaderd, waardoor ik mag komen tot de kern van iemand. Er wordt vanuit een aantal bronnen hulp verleend om er achter te komen waar het kernprobleem (of kernproblemen) aanwezig zijn. Ik mag voelen, zien, horen of weten waar de blokkades zitten en word vervolgens gestuurd in het bepalen welke techniek op dat moment het beste aansluit. Na overleg met de cliënt wordt de keuze gemaakt.

Dit kan zijn een koordhealing, innerlijk kind healing, regressie, behandelen van de chakra’s , of Reiki healing. Vaak is het een combinatie van meerdere methodes, ondersteund door voetreflextherapie. Door tijdens de sessie af te stemmen op “de Bron” en te vragen om zuiver wit licht naar de situatie of persoon te sturen, zal er healing plaatsvinden vanuit het hoogste perspectief en kunnen er wondertjes plaatsvinden. Echter…. de cliënt ”healt” dan pas als hij/zij er zelf voor kiest. Ik mag slechts een kanaal zijn, ieder mens heeft zijn eigen processen te gaan en lessen te leren in zijn eigen tempo.

Wat is healing?
Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, nl : de Aura en de Chakra’s dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades. Healing is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de reguliere geneeskunde. Wanneer een cliënt op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of geestelijke klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie is healing geschikt?
Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing. Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei. De specialisatie wordt veelal ingegeven door de persoonlijkheid van de healer en zijn opleidings- en ervaringspakket. Healing biedt ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten. In geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde.
Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. Ondersteuning bij chronische ziektes zoals Fybromyalgie , Reuma, Artrose etc. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. Ondersteuning bij andere situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere trauma gerelateerde situaties.

Ondersteuning bij burn out; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie, en dus in persoonlijke groei.

Hoe lang duurt een behandeling?
Een healing duurt gemiddeld 1 uur, waarin de healer vanuit verschillende lagen van bewustzijn en op verschillende dimensies van energetische veld werkt. Daarbij gebruikt hij/zij woorden, klanken, gewaar zijn, handen en werkt met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.

Wat gebeurt er bij het eerste bezoek?
Tijdens het eerste bezoek wordt er een intake gehouden, waarin de achtergrond en huidige klachten van de cliënt worden vastgelegd. In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van komst . De healer verzamelt tijdens dit gesprek informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik. Vervolgens zal de healer de cliënt vragen zijn/haar schoenen uit te doen en op de behandeltafel plaats te nemen. De cliënt hoeft geen andere kledingstukken te verwijderen.

Hoe verloopt een behandeling?
Na de kennismaking en intake zal de healer zich kort voorbereiden en dan de handen op het hoofd van de cliënt plaatsen en energie laten stromen. De healer zal langzaam omlaag werken op het lichaam en zijn/haar handen op belangrijke energieposities plaatsen. Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt worden verschillende healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen hiervan. Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt.

De healer werkt aan alle niveaus van het energiesysteem en zodra de healing is afgerond bevindt de cliënt zich over het algemeen in een diepe staat van ontspanning.

Na de healing wordt de cliënt geadviseerd nog een paar minuten op de behandeltafel te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de healing te integreren. Gemiddeld werkt een healing zeker nog 24 tot 36 uur door en kan de cliënt zich gedurende deze tijd ‘anders’ voelen dan gebruikelijk. De lange termijneffecten van een healing verschillen van geval tot geval. Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen.

 BENIEUWD WAT IK VOOR U KAN DOEN?


06 42016881


 Ik BEN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG


 09.00 - 17.00 uur