Healing

In de praktijk “In Verbinding” worden diverse methodes van healing toegepast die gebaseerd zijn op onderstaand principe:
De cliënt wordt vanuit onvoorwaardelijke liefde benaderd, waardoor ik mag komen tot de kern van iemands zijn.
Er wordt vanuit een aantal bronnen hulp verleend om er achter te komen waar het kernprobleem (of kernproblemen) aanwezig zijn.
Ik mag voelen, zien, horen of weten waar de blokkades zitten en word vervolgens gestuurd in het bepalen welke techniek op dat moment het beste aansluit.
Na overleg met de cliënt wordt de keuze gemaakt.

Dit kan zijn een koordhealing, innerlijk kind healing, regressie,  behandelen van de chakra’s , of Reiki healing.
Vaak is het een combinatie van meerdere methodes, ondersteund door helderziende waarnemingen en/of voetreflextherapie.
Door tijdens de sessie af te stemmen op “de Bron” en te vragen om zuiver wit licht naar de situatie of persoon te sturen, zal er healing plaatsvinden vanuit het hoogste perspectief en kunnen er wondertjes plaatsvinden.
Echter…. de cliënt ”healt” dan pas als hij/zij er zelf voor kiest.

Ik mag slechts een kanaal zijn, ieder mens heeft zijn eigen processen te gaan en lessen te leren in zijn eigen tempo.
Wat betekent het begrip ‘healing’?
Healing ‘ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’.
Letterlijk genomen is iedere vorm van geneeskunst en zorg die door de ene aan de andere mens wordt verleend een vorm van healing.

Wat is healing?
Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen.
Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat.
Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades.
In de complementaire geneeswijzen is ‘healing’ een algemeen begrip waarmee verschillende vormen van energetisch werken kunnen worden bedoeld, zoals magnetiseren, reiki en therapeutic touch.
Allen hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de cliënt te bevorderen.

Vervangt healing reguliere geneeskunde?
Nee. ‘Healing’ is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de reguliere geneeskunde.
Wanneer een cliënt op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of geestelijke klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts.
Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie is healing geschikt?
Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing.
Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn.
Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei.
De specialisatie wordt veelal ingegeven door de persoonlijkheid van de healer en zijn opleidings- en ervaringspakket.
Biedt healing ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten?
Ja, in geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde.
Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven.
Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, rsi of reuma.
Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven.
Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere traumatiserende omstandigheden.
Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces.

Biedt healing ondersteuning bij genezingprocessen van geestelijke aandoeningen?
Ja, in geval van geestelijke ziekte kan healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde.
Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij burnout; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit.
Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies.
Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding.
Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s.
Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie.

Biedt healing ondersteuning bij persoonlijke groei?
Ja, in geval van persoonlijke groei geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling.
Voorbeelden zijn:
Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken.

Wat is healing niet?
‘Healing’ heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen.
Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen, die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld, in de laatste fase van hun ziekte naar een healer met de hoop dat de healer hen kan redden. Vaak is dat ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar!
Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing.
Er zijn wel wondergenezingen bekend in de wereld, maar evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel.

Hoe lang duurt een behandeling?
Een healing duurt gemiddeld een tot twee uur, waarin de healer vanuit verschillende lagen van bewustzijn en op verschillende dimensies van energetische werkelijkheid werkt.
Daarbij gebruikt hij/zij woorden, klanken, gewaar zijn, handen en werkt met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.

Wat gebeurt er bij het eerste bezoek?
Tijdens het eerste bezoek wordt er een intake gehouden, waarin de achtergrond en huidige klachten van de cliënt worden vastgelegd.
In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van komst .
De healer verzamelt tijdens dit interview informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik.
Vervolgens zal de healer de cliënt vragen zijn/haar schoenen uit te doen en op de behandelbank plaats te nemen.
De cliënt hoeft geen andere kledingstukken te verwijderen.

Hoe verloopt een behandeling?
Na de kennismaking en intake zal de healer zich kort voorbereiden en dan de handen op het hoofd van de cliënt plaatsen en energie laten stromen.
De healer zal langzaam omlaag werken op het lichaam en zijn/haar handen op belangrijke energieposities plaatsen.
Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt worden verschillende healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen in de verschillende dimensies.
De healer stemt hiervoor zijn/haar energie veld af op dat van de cliënt om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeert de healer als kanaal voor energie en bewustzijn.
De cliënt ontwikkelt inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt.

Raakt de healer altijd het lichaam aan?
Nee. Het kan ook gebeuren dat de healer het lichaam nauwelijks aanraakt en alleen in de nabijheid van het lichaam werkt.
Wat gebeurt er met mijn energie tijdens en na een behandeling?
Tijdens de healing observeert de healer welk effect de healing heeft op het energieveld en tegelijkertijd reguleert de healer zijn/haar eigen veld. Naarmate de healing vordert wordt het effect sterker. De hersenen van de cliënt gaan over in alfa golven (8Hz), de zo genaamde  healing toestand. Er wordt steeds meer energie aan het energiesysteem van de cliënt toegevoegd en tegen de tijd dat de healer aan alle niveaus van het energiesysteem heeft gewerkt en de healing afrondt bevindt de cliënt zich over het algemeen in een diepe staat van ontspanning.

Na de healing wordt de cliënt geadviseerd nog een paar minuten op de behandeltafel te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de healing te integreren. Gemiddeld werkt een healing zeker nog 24 tot 36 uur door en kan de cliënt zich gedurende deze tijd ‘anders’ voelen dan gebruikelijk.
De lange termijneffecten van een healing verschillen van geval tot geval.
Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen.

Wat kost een behandeling?
De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van de tijdsduur van een sessie, meestal een uur.
De vergoeding van een behandeling is € 50,00 per sessie .
Behandelingen worden in de Praktijk In Verbinding gegeven.

Wil je meer informatie bel dan 06-42016881 of stuur een mailtje naar

janneke@praktijk-inverbinding.nl